page contents
โบว์แสดงความอาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
HOT NEWS
ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร "ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดี จิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ" “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงานยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.

กิจกรรมอบต.

การชำระภาษีประจำปี 2560

แหล่งท่องเที่ยวหนองเต่า

ตำบลหนองเต่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ วัดพานิชธรรมิการาม ที่มีลักษณะโบสถ์อยู่บนหลังเต่า โดยภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมภาพวาดเกี่ยวกับวรรณคดี นอกจากนี้ยังมีตลาดเก่าร้อยปี ที่ชาวบ้านคงเอกลักษณ์การค้าขายแบบโบราณไว้ โดยบรรยากาศในตลาดมีบ้านเรือนเก่าและศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์คู่ตลาดหนองเต่า Read more

ผลิตภัณฑ์ตำบล

หนองเต่ามีการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านมาแต่โบราณ โดยในปัจจุบันในชุมชนมีการประกอบอาชีพ อาทิ การทำขนมถ้วยจีนโบราณ (จุ๋ยก้วย) หรือ ขนมด่าง ที่มีคนหนองเต่าอนุรักษ์กรรมวิธีการความอร่อยไว้ นอกจากนี้ยังไม่การทำหัวโขนที่ใช้ในการเล่นโขน มีกรรมวิธีการทำมาแต่ดั่งเดิม Read more...

บริการลิงค์อื่นๆผู้บริหารอบต.

นายสังเวียน  ลักษณะพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายณรงค์  ผดุงผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายสุเทพ  ด้วงมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

สถิติผู้เยี่ยมชม

© 2009-2015 by GPIUTMD

แผนที่บน Google Maps

ติดตามข่าวสาร Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่มีส่วนร่วมตามความพร้อม อ่านต่อ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

อบต.หนองเต่าจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ชาวหนองเต่ามีกองทุนที่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเติ่มเติม

ชมรมผู้สูงอายุอบต.หนองเต่า

ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า ได้รวมกลุ่มกันเพื่อเปิดเวทีในการแสดงความคิดเห็น และการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลหนองเต่า อ่านต่อ